"Hvad er da et menneske, at…?"Kristen coaching. Hvad er dét?
Menneskelivet set i lyset af Bibelens sindbilleder og fortællinger.

Gennem foredraget vil der, med billedfortællinger fra Bibelen blive givet eksempler på,

hvad ”kristen coaching” indebærer. Om dette at være menneske:

”skabt i Guds billede – til Guds billede.”

 

Coaching er et  moderne begreb for hvordan man ved at gå vejen

sammen et stykke, kan afdække og genformulere de potentialer et menneske måtte besidde.
Sådan at disse potentialer på smukkeste vis folder sig ud. Til bedste. Og til gavn.

Ofte bruges coaching i forbindelse med erhvervslivet,
når det handler om at udvikle de evner, man har.
Til bedste for én selv. Og for firmaet. Til profit.
 

I kristen coaching er det ikke profit, der fokuseres på, men den ”ur-proces” vi , bibelsk set, er indføjet i:
Som ”skabt i Guds billede til Guds billede”. Hvem er jeg?  - Hvor kommer jeg fra? - Hvor går jeg hen?
Sammen eller alene? Hvordan lever jeg mit liv bedst som ”et Guds barn” i samklang med min bestemmelse?
Og Vorherre. Så det bliver virkeligt i verden?
 

Vi sætter vore liv i lyset af  Bibelens billedfortællinger, og coaches på den måde et stykke på vores livsvej.

Workshoppen kan afsluttes med gudstjeneste.

Kristen coaching er velegnet i individuel samtale.
 

 

 

Tilbage til Workshops