Sorgens sprog, og håbets sprog.
”Jeg sender en SMS til Mormor” 
En fortælle-workshop om sorg, om død og om forløsning.
Om fortællingens forvandlende kraft.
 

Hvordan komme videre efter et smerteligt tab af ens elskede?

Hvordan sætte navn på sorgen? Svarene er aldrig entydige. Men man kan gå et stykke ad vejen sammen.

Ud fra mine ti år som sygehuspræst og som supervisor,
vil jeg belyse emnet med sorgfortællinger, beretninger fra Bibelen,
Salmebogen, eventyr og kunst. 

Jeg inddrager erfaringer fra samtaler med sørgende, såvel voksne som børn.
Dette til inspiration til en workshop, der kan foregå som sognedag eller en temadag,
for ansatte på f .eks. skoler eller i kirkens regi.

Enkeltvis, i grupper og i fællesskab kan vi arbejde med sorgens sprog i fortælling og på skrift.

Dagen kan slutte med gudstjeneste.
 

 

Tilbage til Workshops