Stille stunder - bøn til daglig brug


 
"Jeg hjertets dør vil åbne dig…”.
En workshop om bøn og spiritualitet, meditation og den daglige praksis.
 

”Hvordan bede?”, spurgte disciplene Jesus.

Bøn er mange ting. Bøn har mange udtryk: Bøn er stilhed, ord, sang og musik,
skrig og tårer, gang og løb, dans, farver og kunst.

Man kan bruge en dag på bøn. Eller flere.

 

Alt efter arrangørers ønske kan man holde en bønsdag eller en retræte.

I sognegård eller i kirke. Eller på steder man lejer sig ind, som til eksempel retrætehuset, ”Skovhuset”.
Dagen eller dagene kan tilpasses deltageres behov, interesse eller ønsker.
I absolut stilhed. Eller i bønsværksteder, hvor man formulerer bønner.

Beretninger om bøn hentet fra Bibelen samt bønsberetninger fra mystikere kan inddrages.

Salmebogen kan inddrages. Anvisninger på hvordan man kan føre et bønsliv,
som en fast bestanddel af dagligdagen, kan gennemgåes.
Anvisninger på pilgrimsvandring kan inddrages.
Ikoner kan indgå som vejledning i bøn.

Gudstjeneste kan indgå som en del af dagene.


 

 

Tilbage til Workshops