Sorgens sprog, og håbets sprog

”Jeg sender en SMS til Mormor” - Et foredrag om sorg, om død, og forløsning 

Hvordan komme videre efter et smerteligt tab af ens elskede?

Hvordan sætte navn på sorgen? Svarene er aldrig entydige.

Men man kan gå et stykke ad vejen sammen

Ud fra mine ti år som sygehuspræst og som supervisor,

vil jeg belyse emnet med sorgfortællinger,

beretninger fra Bibelen, Salmebogen, eventyr og kunst. 

Jeg inddrager erfaringer fra samtaler med sørgende, såvel voksne som børn.

Foredraget kan udvides til at være en workshop.

Dette på en sognedag eller en temadag, for ansatte på f.eks skoler eller i kirkens regi.

 

 

 

Tilbage til Foredrag