Den levende kilde - Hjertebøn og helliggørelse

En fortælling om Jesusbønnens historie, teologi og praksis, som den udfolder sig i Østkirkens tradition 

”Bed altid” står der i Thessalonikerbrevet kap. 5,17.

Bønserfaringer, i længslen efter at opfylde de to ord, er sammenfattet i en tradition,

der bliver kaldt hesychasmen, båret af de gamle Ørkenfædre i Sinais ørken.

( Hesychia betyder” stille” eller” ro.”) Hesychasmen folder sig ud

 i gudstjeneste, teologi og bøn på munkebjerget Athos.

Jesusbønnen eller hjertebønnen, som den også kaldes,

er det samlende midtpunkt.

Under foredraget kan der indgå introduktion til praksis af Jesusbønnen.

 

 

 

Tilbage til Foredrag