Grenen fra livets træ står skønt

Advent og jul i ord og toner 

Organist og kantor ved Grenaa Kirke, Lise Lotte Kristensen,

og kirkesanger og kantor Tom Ahlmann vil sammen med valgmenighedspræst

Karen Marianne Kristensen, præsentere en mosaik af ord og toner

som forberedelse til og indgang til Barnet i Betlehem. 

Fortællinger fra Selma Lagerlöffs Kristuslegender

samt andre julefortællinger og eventyr kan indgå.

Programmet er vekslende med fællessang.

Program kan udformes efter ønske og i samarbejde.

Emnet er velegnet til sognehøjskoler, ældreklubber og sogneaftener.

 

 

 

Tilbage til Foredrag