Korset og Lotusblomsten
En fortælling om mødet mellem buddhisme og kristendom


 

Glimt fra en studierejse til Hong Kong i 2007.

En fortælling om mødet mellem buddhisme og kristendom

sådan som missionæren Karl Ludvig Reichelt oplevede det

i Kina i forrige århundrede. Dette med udblik til

mødet mellem buddhisme og kristendom i dag i Danmark.

I foredraget vil trosemner som frelse og oplysning,

opstandelsestro og reinkarnation, bøn og meditation,

blive inddraget.

 

 

 

Tilbage til Foredrag