Om mig


 

- Jeg hedder Karen Marianne Kristensen. Jeg er født 1955.

 

- Cand. theol. 1986.

 

- Jeg har siden 1987 arbejdet som præst i Folkekirken i flere menigheder på ø, land og i by, også som sygehuspræst. Jeg er for tiden Valgmenighedspræst.

  

- Jeg har taget en supervisionsuddannelse. Har arbejdet med dans og teater. Er uddannet zoneterapeut. Og har fulgt sygehuspræsteuddannelsen på Løgumkloster. Fortællingen som meditativ praksis i sjælesorg optager mig.

 

- I såvel studietiden som i arbejdet som præst har jeg på forskellig vis arbejdet med bøn, stilhed og pilgrimsvandring for børn og voksne i alle aldre:

 

I studietiden har jeg hentet inspiration ved deltagelse i retræter for skellige steder i Tyskland, Sverige, England, Japan, Frankrig (Taize). Ved studieophold på universitetet i Tübingen, Tyskland, fulgte jeg kurser og forelæsninger om ”Meditation og Sjælesorg” ved Dr. W. Kurz over et par semestre. Desuden har ophold på Kloster Niederaltaich været til vedvarende inspiration og læring. Et flere måneders studie- ophold på Tao Fong Shan, samt ophold på kloster i Syrien har været til stor inspiration.

 

Som præst har jeg deltaget i adskillelige retræter rundt om i landet. Jeg har flere gange fungeret som kursusleder på bl.a, spiritualitetsdage, og som deltager i én af ”Himmelbrønds” kursusweekender. Igennem alle årene som præst har jeg indarbejdet ”stille-gudstjenester” og pilgrimsvandring for såvel voksne som børn og konfirmander, som en naturlig del af arbejdet i sognene. - Ofte i samarbejde med andre sogne. Eller som kursusleder i andre sogne.

 

Igennem alle årene, har interesse for ørkenfædrenes teologi og praksis centreret omkring Jesusbønnen/ hjertebønnen, optaget mig. Jeg har på forskellig vis haft udblik til lignende praksis i såvel buddhisme som brug af påkaldelsen af Guds Navne i Sufi traditionen.

 

På mine retræter og kurser underviser jeg i ”introduktion til Jesusbønnens praksis”.

 

Pilgrimsvandringer tager form og indhold alt efter hvilket sted og med hvem, vandringen gåes.

 

På denne side kan du læse om de af mine kurser der lige nu er åbne for tilmelding, og de kurser og foredrag jeg tilbyder virksomheder, institusioner og private.

 

Jeg har desuden udformet flere artikler i forskellige sammenhænge:

 

- Bønnens praksis

- Artikel til årsbogen

- Jesusbønnens historie

- Gjerrild Kirkes kalkmalerier

- Karl Ludvig Reichelt: En venskabets teolog