Kurser med åbent for tilmelding
Pilgrimsvandring og påske | 22.-24. marts, Sostrup SlotPris med enkeltværelse og fuld forplejning 3750 kr.
Tilmelding direkte på Sostrups hjemmeside www.sostrup.dk
Mødetidspunkt: Tirsdag den 22. marts kl. 9.00.
Hjemrejse torsdag den 24. marts kl. 20.45.
Læs mere på Sostrups hjemmeside, samt egen hjemmeside www.tidtiltro.dk
Ved tilmelding sendes detaljeret program over dagene.

”Fra Paradis til Paradis!” Jeg tilbyder tre dage i påskeugen med pilgrimsvandring og fordybelse i påskens mysterier. Det vil blive tre dage vekslende med stilhed, læsning og samtale, vandring i skove og på markveje til smukke kirker i omegnen - med Sostrup Slot som vores centrum.

Vi erfarer på pilgrimsvandringen, at ”Ånd har krop!” og hvad det vil sige at være ”Guds tempel og at Guds Ånd bor i os”. Vi erfarer, hvad der sker, når der går opstandelse i alt og alle.

Hver dag har sin rytme og sit tema. Der vil være morgenbøn, læsning og meditation om formiddagen, hvorefter vi om eftermiddagen vandrer ruter på ca. 8-9 km i roligt tempo - med pauser og små andagter undervejs. Kirkerne vi besøger, har alle deres at bidrage med i kunst og stemning til dagens tema. Vi slutter hver aften med aftensang og stilhed. Der vil være mulighed for nattevågen og bøn i kirken.

Hver dag gennemgår vi én af de fest-ikoner fra påskens store dage, som hører Østkirken til. Vi fejrer som afslutning på dagene gudstjeneste Skærtorsdag aften, hvor vi samler beretningerne under eet.

Der vil hver dag være introduktion til bøn og meditation, ligesom der vil være mulighed for samtale.

Husk gode vandresko! En lille rygsæk. Godt udetøj. Et tæppe eller tykt underlag. En Bibel og en salmebog. Bedeskammel eller meditationspude kan man medbringe. Man kan også købe en bedeskammel hos mig. Man kan også sidde på en helt almindelig stol. Bedekrans kan købes.

Vandreruterne er tilrettelagt således, at vi altid er nær offentlig vej, Hvis da nogen, af en eller anden grund, ikke kan gå længere, er der mulighed for at blive hentet.

Tilmelding på www.sostrup.dk
Hjertebønnen | 17.-18. september, Sostrup Slot”Hjertebønnen” ved Karen Marianne Kristensen. Sensommerretræte omkring ”hjertebønnen”, også kaldet ”Jesusbønnen”, dens udspring, teologi og praksis.

Retræten finder sted den 17. og 18. september 2016 på Sostrup Slot, Gjerrild, 8500 Grenaa.

Pris: 2900 kroner, som indbetales sammen med tilmelding på kontonummer: 5976 1045216. Beløbet dækker fuld forplejning og overnatning i enkeltværelser med eget badeværelse. Der er plads til 24. deltagere.
Tilmelding senest den 17. august 2016 på e-mail: Karen-Marianne@hotmail.com.

Mødetidspunkt kl. 9.00 den 17. september.
Afrejsetidspunkt kl. 21.00 den 18. september.
Ved tilmelding sendes detaljeret oversigt over dagene med kort over kloster og mødested.
Ved afbestilling inden den 17. august får man det fulde beløb tilbage.


Hjertebønnen lyder: ”Herre Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig. Retræten vil være en introduktion til hjertebønnens brug, praksis og teologi.

Vi vil lade os bevæge af ørkenfædrenes teologi og praksis, som den udfolder sig i deres spirituelle tradition, hesykasmen.

Vi vil mærke livets puls, hjertet, og vil tænke, tale og ånde hjertebønnen. Vi vil gå og stå og synge bønnen, for på den måde at berøre såvel den indre som den ydre vej i hjertebønnens praksis. Dette med enkelte ikoner som vejvisere.

Man behøver ikke at have noget forhåndskendskab for at deltage i retræten. På retræten vil der være rum til at dele besværligheder og erfaringer med hinanden. Foredrag, praksis og stilhed vil veksle de to dage. Vi slutter dagene med gudstjeneste. Er man dårligt gående, anvises små gåture omkring klostret, al efter ens formåen.

Medbring varmt tøj og fodtøj der passer til gåture i skoven. Medbring tæppe eller ligge underlag af en slags. Medbring indesko. Husk en Bibel og en salmebog. Ønsker man at sidde på bedeskammel eller pude kan man medbringe disse. Bedeskammel kan købe til få penge hos mig, hvis man ønsker at bruge en sådan. Bedekrans kan ligeledes købes hos mig.

Læs mere på www.sostrup.dk